| |  |    
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A gyüjtemény ma több, mint 1000 képanyagot tartalmaz.

Egyéni módszer .
Ráfigyelni festés közben a látottak tartalmi részére, ami segít a képolvasásban.
Cél: a gyermek a képi tartalomhoz közeledjen
A szabad alkotószemlélet csak úgy tud kobontakozni, ha megfelelô szakmai ismeretekkel társul.

Minden elôadás egyéni, sajátos és a gyermek lelki, érzelmi, gondolati kifejezésével ad alkalmat a képi olvasásra
Egyszerûségre törekvés, részt venni a természet alkotta csodákban
Felszínre segíteni a gyermekben levô kreatív erôt,bátorítani ôket a vizuális közlésben.
A lényeg, hogy a mindennapok élményei, örömei és bánatai, az egyéni kifejezés által felszínre kerüljenek, az alakuló személyiség részévé váljanak.

Röviden a módszerrôl:
A vizuális "ábécé" segítségével szeretném tudatossá tenni a látottak "OLVASÁSÁT"
Miért?
A Brukenthál képtár muzeológusaként , tárlatvezetés közben vettem észre, hogy a látogatóknak nincsenek ismereteik a " képolvasásról".
Ezért építettem fel egy módszertani anyagot, ami segítséget nyújt a látott valóság megértéséhez.
Hogyan ?
Az óvodásoknak és kisiskolásoknak 1978-ban létesített kabinetben egyszerû lépésekkel haladtunk végig a képolvasásban.
A módszer a felnôtteknél is jól bevált.

Példák


· A sík és a tér fogalma

PONT, VONAL, FELÜLET, FORMA meghatározása
A vonal lehet egy adott rendszerben vízszintes, függôleges vagy ferde
Ennek megfelelôen fejezhet ki nyugalmat, viszonylagos nyugalmat vagy mozgást
Például: a ház alapja , a vízszintes vonal nyugalmat, stabilitást fejez ki,
Fafüggôleges falai a viszonylagos nyugalmat , míg a ferdén csapott tetôrész, ami levezeti az esôt, havat a mozgást sugallja.
Ha a ház homlokzatát ábrázoljuk, akkor a kétdimenziós térben, ha pedig a mélységet is figyelembe vesszük, akkor már a háromdimenziós térben mozgunk.

· Arányok, alapszínek, színkontraszt
· Struktúra, textúra, az anyagok szerkezetének tanulmányozása, érzékszervek tudatosítása
· Hangsúly, Ritmus

"A társadalom természet-környezetvédelmi kultúrája növekedésének elengedhetetlen feltétele a VIZUÁLIS GONDOLKODÁS - i képesség fejlesztése, a vizuális nyelv alapjainak ismerete, a vizuális tevékenység, a VIZUÁLIS NEVELÉS, a VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ magas szintje már gyermekkortól, a tárgy és környezeti kultúra fejlesztése, a természeti-, az épített-, a szociális környezet összhangjának megteremtése.

Az emberek, a fiatalok mindig valaminek a HIÁNY-át szenvedik. A kommunikáció hiánya és zavarai miatt, a kommunikációs lehetôségek beszûkülése miatt, az EGYÉN KOMMUNIKÁCIÓS SZOCIALIZÁCIÓ-jának nehézségei miatt, fiataljaink természetes igénye a sokrétû, a harmonikus kommunikációs színterek, a gazdag kommunikációs belsô/külsô terek, az esztétikus képi világ kialakítása, kiépítése.

A firkászok kétségbeesett kiáltása - üzenete a falakon: "KOMMUNIKÁLJATOK VELÜNK!", "EZ A RAJZ ANYUKÁM EMLÉKÉRE KÉSZÜLT, NE FEDD ÁT !","BOLDOG SZÜLINAPOT !", " MERT EZ EGY KÖLCSÖNÖS ÉS ÉRDEKMENTES BARÁTSÁG !" , "CSAK ÚGY BARÁTSÁGBÓL !" Egymásnak írják úgy, hogy " mások is értsenek belôle", sok esetben valóságpótló szereppel.

A TELEKOMMUNIKÁCIÓS TÁRSADALOM anyagi és szellemi globalizáló hatásaira, kihívásaira fel kell készülni és meg kell felelni itt és most. Magasabb szintre kell emelni az emberi kapcsolatokat, a kommunikációs készséget, az információs és kooperációs fegyelmet, a KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRÁ-t, a VIZUÁLIS KULTÚRÁT, a szellemi érintkezés új formáit kell létrehozni, pl. az internet rendszerét. Ezen a területen úttörô munka vár a fiatalokra, minôségi áttörés.

A KÉPI INFORMÁCIÓ ROBBANÁS idôszakában, a képi információs kultúránk, a vizuális kultúránk milyensége meghatározza ízlésvilágunkat, a közerkölcseinket, a magatartás kultúránkat, a MINDENNAPI ÉLETÜNK KULTÚRÁ-ját. A kép nem csak élményt nyújt szemlélôje számára, hanem ki is fejez valamit a befogadó személynek."

*


Magamról:
Hivatásos mûvész vagyok. Jelenleg a halmstadi montessori iskolában rajztanárként dolgozom.
1976-ban végeztem a kolozsvári "Ion Andreescu „ Képzômûvészeti Intézetben.
1978 óta foglalkozom a gyermekek vizuális nevelésével. A szebeni Bruckenthal múzeumban kezdtem meg ezirányú tevékenységemet ,ahol számos kiállítást szerveztem a gyermekek mûveibôl. 1979 óta foglalkozom egy Gyermekrajzmúzeum megnyitásának ötletével. 1990 óta Svédországban folytatom a vizuális oktatást. Tanárkodásom eredményeként alapítottam meg a mozgó múzeumot "Barnkonstmuseum" címmel, ami az elsô ilyen jellegû intézmény Svédországban.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Imre Kasza
 
  Created by EvilSanta @ nerdCorp