| | |  |    
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Professionell konstnär med lång erfarenhet, museiintendent, programverksamhetsledare , bildundervisning, ateljéarbete med barn och ungdomsgrupper, utställningar, konstpedagog, som resultat av mitt arbete i Sverige har jag år 1995 startat ett

B a r n k o n s t m u s e u m

PERMANENT UTSTÄLLNING

LERUM TINGSHUSET
ÖPPETTIDER:10-16 VARDAGAR

Internet-katalog hos AMS

Internet-katalog hos Immigratninstitutet

Kasza Imres e-post adress

Alternativ Kontakt

imre.gudinna.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Imre Kasza
 
  Created by EvilSanta @ nerdCorp